APT 302-B


"Music makers, they are dreamers of dreams."Year: 2014 - 2016
Type: Music Project
Team Member:
Tien Ling, Huang Yun-Chi, Liang Yun-Chu, Huang Chia-Hui,
Liu Wei-Ting, Lee Kai-Ming, Chen Ta-Wei